TJÄNSTER

Handledning, kurser & författarbesök

Har du en text som du vill utveckla? Kanske har du skrivit några kapitel. Kanske har du en idé till ett bokprojekt, och funderar på hur du ska ta dig an den. Eller så har du en hel roman i datorn och funderar över hur du ska gå vidare. Oavsett var i processen du befinner dig kan det vara värdefullt att ta stöd av en handledare. Om ni är flera som vill utveckla era texter eller prova att skriva för första gången kan en workshop eller kurs vara ett alternativ. Alla möten kan genomföras digitalt.

Anna Schulze har en omfattande erfarenhet som lärare och handledare inom litterär gestaltning. Hon gör också författarbesök och föreläsningar: dels kring sitt eget författarskap men också kring skrivandet som konstart.

Anna Schulze ligger i den absoluta topp-toppen av duktiga, engagerade, kunniga och inspirerande skrivlärare i hela Sverige. Vågar både smickra och utmana.

– Enkätsvar från anonym elev som deltagit i kursen Författarskolan vid Skrivarakademin, Folkuniversitetet i Stockholm.

TJÄNSTER

Handledning, kurser & författarbesök

Har du en text som du vill utveckla? Kanske har du skrivit några kapitel. Kanske har du en idé till ett bokprojekt, och funderar på hur du ska ta dig an den. Eller så har du en hel roman i datorn och funderar över hur du ska gå vidare. Oavsett var i processen du befinner dig kan det vara värdefullt att ta stöd av en handledare. Om ni är flera som vill utveckla era texter eller prova att skriva för första gången kan en workshop eller kurs vara ett alternativ. Alla möten kan genomföras digitalt.

Anna Schulze har en omfattande erfarenhet som lärare och handledare inom litterär gestaltning. Hon gör också författarbesök och föreläsningar: dels kring sitt eget författarskap men också kring skrivandet som konstart.

Anna Schulze ligger i den absoluta topp-toppen av duktiga, engagerade, kunniga och inspirerande skrivlärare i hela Sverige. Vågar både smickra och utmana.

– Enkätsvar från anonym elev som deltagit i kursen Författarskolan vid Skrivarakademin, Folkuniversitetet i Stockholm.

TJÄNSTER

Handledning, kurser & författarbesök

Har du en text som du vill utveckla? Kanske har du skrivit några kapitel. Kanske har du en idé till ett bokprojekt, och funderar på hur du ska ta dig an den. Eller så har du en hel roman i datorn och funderar över hur du ska gå vidare. Oavsett var i processen du befinner dig kan det vara värdefullt att ta stöd av en handledare. Om ni är flera som vill utveckla era texter eller prova att skriva för första gången kan en workshop eller kurs vara ett alternativ. Alla möten kan genomföras digitalt.

Anna Schulze har en omfattande erfarenhet som lärare och handledare inom litterär gestaltning. Hon gör också författarbesök och föreläsningar: dels kring sitt eget författarskap men också kring skrivandet som konstart.

Anna Schulze ligger i den absoluta topp-toppen av duktiga, engagerade, kunniga och inspirerande skrivlärare i hela Sverige. Vågar både smickra och utmana.

– Enkätsvar från anonym elev som deltagit i kursen Författarskolan vid Skrivarakademin, Folkuniversitetet i Stockholm.

HANDLEDNING

 

KURSER

 

FÖRFATTARBESÖK