Handledning

NÄR DU HAR ETT BEFINTLIGT MANUS

Om du har ett bokmanus som du vill utveckla läser jag ditt manus i sin helhet, eller den del av manus som vi kommer överens om. Vi bokar ett möte som kan äga rum fysiskt eller via digital plattform. Under mötet, som tar cirka två timmar, går vi igenom din text.  Vi samtalar om vilka intentioner du har med texten, och hur den har landat hos mig som läsare. Jag kommer med konkreta förslag på utvecklingsmöjligheter, och vad du kan fundera över när du självständigt arbetar vidare.  Om du känner ett behov av flera möten finns det möjlighet till det. Vi kan redan från början planera handledningen utifrån flera möten, men du kan också boka ytterligare möten efter hand. Om vi träffas flera gånger läser jag förstås de partier som vi kommer överens om, efter att du har bearbetat dem. Jag ger dig också råd kring vad du behöver tänka på om du kontaktar ett förlag.

NÄR DU VILL UTVECKLA ETT MANUS

Om du bara har skrivit något kapitel, eller om du har en idé som du vill utveckla till text bokar vi ett första möte. Mötet kan äga rum fysiskt eller via digital plattform. Om det redan finns en text läser jag den inför mötet,  till det första mötet vill jag också läsa en beskrivning av din idé. Vid det första mötet diskuterar vi din text och din idé. Om du efter det vill gå vidare gör vi en planering för ytterligare handledning: hur många gånger vi ska träffas, hur ofta, och hur du ska arbeta vidare med din text.

NÄR DU VILL UTVECKLA ETT MANUS

Om du bara har skrivit något kapitel, eller om du har en idé som du vill utveckla till text bokar vi ett första möte. Mötet kan äga rum fysiskt eller via digital plattform. Om det redan finns en text läser jag den inför mötet,  till det första mötet vill jag också läsa en beskrivning av din idé. Vid det första mötet diskuterar vi din text och din idé. Om du efter det vill gå vidare gör vi en planering för ytterligare handledning: hur många gånger vi ska träffas, hur ofta, och hur du ska arbeta vidare med din text.

KURSER

 

FÖRFATTARBESÖK

BiOGRAFI