Anna Schulze medverkar i Pär Lagerkvistsällskapets årsskrift

Medel

Former & uttryck är titeln på Pär Lagerkvistsällskapets årsskrift 2022. Tjugo författare medverkar med texter om Lagerkvists kortprosa-, dikt-, och romankonst. Jonas Gardell, Göran Rosenberg och Cecilia Davidsson är några av namnen. Anna Schulze bidrar med texten ”Ångest som arv – En reflektion över novellerna ’Far och jag’ och ’Det märkvärdiga landet'”.

Köp boken hos Adlibris.

Köp boken hos Bokus.