Anna Schulze gästar EasyWrite

Anna 22.02

EasyWrite är en digital skrivarskola med verksamhet i hela norden. Den 22 februari gästade Anna Schulze med webbinariet Hur blir det en berättelse? Från författarens idé till läsarens medvetande. Webbinariet handlar om berättelsens inbyggda mekanismer: Så väl de stora linjerna som de mindre byggstenarna.